Klara

Blandras-tik född sept. 2016
(blandning chihuahua, pomerian, papillion)